Kontakt

Skontaktuj się

Sławomir Skrzeczek

Dyrek­tor Sprze­da­ży Kru­szyw Budowlanych

Jerzy Kaczmarzyk

Kie­row­nik Ruchu Zakła­du Górniczego

Renata Herbowska

Kie­row­nik ds. win­dy­ka­cji i rozliczeń

Maciej Masłowski

Mana­ger ds. logi­sty­ki i sprzedaży

Marta Biel

Biu­ro Zarządu

Spedycja

Anna Brukało

Anita Tomczyk