Kontakt

  • TESM sp. z o.o. sp.k.
    Dobo­szo­wi­ce 171
    57–230 Kamie­niec Ząbkowicki
    Steu­er­num­mer NIP: 882–203-59–97
    Sta­ti­sti­sche Nr. REGON 02051814

Kontakt aufnehmen

Sławomir Skrzeczek

Dyrek­tor Sprze­da­ży Kru­szyw Budowlanych

Jerzy Kaczmarzyk

Kie­row­nik Ruchu Zakła­du Górniczego

Renata Herbowska

Kie­row­nik ds. win­dy­ka­cji i rozliczeń

Maciej Masłowski

Mana­ger ds. logi­sty­ki i sprzedaży

Marta Biel

Biu­ro Zarządu

Spedycja

Anna Brukało

Anita Tomczyk